Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsię- biorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa VYNN GROUP – wypromowanie marki kosmetycznej VICTORIA VYNN za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 1 229 754.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 799 840.00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0019/17
Beneficjent: VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OPIS PROJEKTU

Plik w formacie pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE POWIERZCHNIA

INTERCHARM
MOSKWA 25-28.10.17

FORMULARZ OFERTY POWIERZCHNIA

INTERCHARM
MOSKWA 25-28.10.17

WYBOR DOSTAWCY WYNAJEM POWIERZCHNI

INTERCHARM
MOSKWA 25-28.10.17

ZAPYTANIE OFERTOWE POWIERZCHNIA

Cosmoprof
Bolonia 16-19.03.18

FORMULARZ OFERTY POWIERZCHNIA

Cosmoprof
Bolonia 16-19.03.18

WYBOR DOSTAWCY WYNAJEM POWIERZCHNI

Cosmoprof Bolonia
16-19 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PODRÓŻ+HOLTEL

INTERCHARM MOSKWA 2017,
25-28 października 2017

FORULARZ OFERTY PODRÓŻ+HOLTEL

INTERCHARM MOSKWA 2017,
25-28 października 2017

WYBOR DOSTAWCY TRANSPORT / HOTEL

INTERCHARM
MOSKWA 25-28.10.17

ZAPYTANIE OFERTOWE WYNAJEM ZABUDOWY STOISKA

INTERCHARM MOSKWA 2017,
25-28 października 2017

FORMULARZ OFERTY WYNAJEM ZABUDOWY STOISKA

INTERCHARM MOSKWA 2017,
25-28 października 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE TRANSPORT ZABUDOWY / WYPOSAŻENIA STOISKA

INTERCHARM MOSKWA 2017,
25-28 października 2017

FORMULARZ OFERTY TRANSPORT ZABUDOWY/ WYPOSAŻENIA STOISKA

INTERCHARM MOSKWA 2017,
25-28 października 2017

WYBOR DOSTAWCY WYNAJEM ZABUDOWY POWIERZCHNI

INTERCHARM
MOSKWA 25-28.10.17

WYBOR DOSTAWCY TRANSPORT ZABUDOWY/ WYPOSAŻENIA STOISKA

INTERCHARM MOSKWA 2017,
25-28 października 2017